Vår historia

Urban Sandbergs Entreprenad AB startades 2007 av Urban Sandberg som driver det än idag. För oss är det viktigt att alla våra kunder känner att de alltid får bästa tänkbara service. Vi följer upp samtliga uppdrag och ser till att det utförda arbetet fungerar som det ska, vare sig det gäller avlopp, dikning, dränering/isolering av husgrunder eller andra arbeten.

Våra kunder är både privatpersoner och företag i Avesta med omnejd.

Certifierad avlopp

Vi samarbetar med Fann gällande avloppsanläggningar och är Certifierad av Fann för att utreda och anlägga avloppsanläggningar.

Läs mer på: www.fann.se

Maskinpark

Maskinparken består av en modern fullutrustad grävmaskin med lastväxlarflak. Vi har även tillgång till hjullastare, minihjullastare och minigrävare.

Försäkring

Företaget innehar entreprenadförsäkring och maskinförsäkring.

Vi ger gärna råd angående dina entreprenadarbeten.