Dags för nytt avlopp?

Vi hjälper dig med att gräva avlopp i Avesta, Hedemora & Sala

Vi är en auktoriserad entreprenör för avloppslösningar från FANN, vi hjälper dig med allt från planering till färdig avloppsanläggning med 10 års funktionsgaranti.

Vi tar hand om projektering, dimensionering, jordprov, rätt typritning, grävarbete med 10 års anläggningsgaranti. Vi kan även ta hand om alla nödvändiga kontakter med kommunen och du får alltid full dokumentation på det genomförda anläggningsarbetet.

Att bygga eller byta ut en avloppsanläggning är ett projekt som de flesta gör endast en eller ett par gånger i livet. Låt oss hjälpa dig – vi arbetar dagligen med frågor som du som fastighetsägare kanske aldrig tidigare behövt fundera över. FANNs avloppslösningar är passiva och robusta, med minimalt underhållsbehov och passar såväl ett som flera hushåll. Avloppsanläggningar med IN-DRÄN kräver betydligt mindre utrymme och kan anläggas så gott som överallt.

Du som fastighetsägare får dessutom 10 års funktionsgaranti!

IN-DRÄN PLUS INFILTRATION 5, WC + BDT, NORMAL SKYDDSNIVÅ

Består av en 2 m3 slamavskiljare följt av fem IN-DRÄN Plus-moduler, IN-DRÄN-matta samt tillbehör. Infiltrationens yta är endast 6 x 1,3 meter.

IN-DRÄN BIOBÄDD 5CE, WC + BDT, HÖG SKYDDSNIVÅ

Kompakt och lättanvänd CE-märkt avloppsanläggning som uppfyller de strängaste reningskraven. Ett enkelt sätt att skydda din närmiljö. Består av fosforfällningsenhet med flockningsmedel, en 4 m3 slamavskiljare, den fabriksbyggda markbädden IN-DRÄN Biobädd 5CE samt tillbehör. Lättskött lösning som kan installeras på de allra flesta tomter tack vare Biobäddens kompakta storlek, endast 3 m3.

Kontakta oss idag för mer information!